Europe

Utenlandsk filminnspilling i Norge | Scandinavian page

Deterstort of Lille Norgenårdealler største filmstjernenekommertillandet forålagekassasuksesser. Enten det er Tom Cruise som vil spille inn en ny Mission Impossible film eller Matt Damonsine prosjekter.

Naked disse for storing aktørene harlagttilbake Verdier over Emiliad Krone, Refusjon sbeløpet varpå 127 million krone, såverdt det var det ikke noent vilom. Norgesre klamenavå hadelerav James Bond filmen i Norge var stor, og nåvil Norsk Filmindustriha mer penger å få fle reinteresser tiå filme for her.

Gjennomåtilrettelegge digitaleløsninger, sørge for at kompetansen vil bli hevet og at den teknologien somtrengs vilværetilstede, vil Norge bare blibed rerustet. oss normale mennesker vil nok teknologien holde til mobilspill ellersitessom Folkeriket Online CasinoThe movie men’s kaperevil de tværegull verdtåha altpåplass, det vil kortenedproduksjonstidoggjørearbeidetletterefordem.

desom søkerkanen fåinnvilgetinntil 25% av alle de godkjente kostnadene som produksjonen hari Norge. Siden denneinsentivor dningenbleinn ført forlittover 6årsidensåhardet værtenmangedoblingavinteresserte. Ikke bare fra Hollywood, male Kinesisk filmindustri, Bollywood, andre Europeiskelandønskeråtadelidette.

Skjevfordeling av midlene

Deterikkelettåværedensomsitter ogleseral lesøknadenetildissestoreselskapene og planet nedehar. Hvordan skalpengenefordelesnårdestørsteproduksjonene spiseroppaltalene. Mission Impossible 6 Fick Here Potten No Den Bull Spirit in Har, Og Det Var For For Potten Bure Oct Till Till Millionor.

Nesten like urettferdigkandet virkenårdetåretetter var3prosjekter som fikk altavpenger. Selv om det er blitt bedre vilalt bligjennom gått for å gjøreordningenendabedreifremtiden.

Filmnæringenserhvordaninntekteneog jobbkreasjonenidistrikteneøkerbetydelignårdestoreprosjektenekommer, menføleratdemindreprosjektenemåogsåfåsjansen.

Pexel

Hvilken filmer er spilled inn i Norgefrafør?

Mange vil nok bli overrasket over antall filmer som blir spilled inni Norge.

  • Star Wars-Isplantenten Hothblespilled innipå Fine.
  • Black Widow-Ondarsness, Scarlett Johansson Besoktae Serve Joker Og Handle.
  • Ex Machina-alleutendørssceneneifilmener spilled inni Valldalen.
  • Mission Impossible-Preikestolensomblesåberømtheri Norgeflyttettil India.
  • Heksene-Åpningsscenenblespilledinni Bergen.
  • Dune- Planeten Caladaner på Stad, somogsåersinegenhav-verden.
  • Harry Potter-Gatvortexpressentarturengjennom Bjorli i Lesja Kommunensidensnøenaldrikomtil Skottland.
  • Downsizing-TrollfjordeniLofoten fikk en opplagt Matt Damon på besøk.
  • James Bond has her three Ganga. Sean Conneryi Mågerø, Pierce Brosnanbesøkte Svalbard, og til slutt Daniel Craigmedsinfamøserundturpå Atlanterhavsveien, Hakadal, Rauma, Åndalsnes, Nordmøre, Lutvannog Langvannuten for Oslo.

Oppsummering

Deterskikkeligspennndeåsekjenteokgjærestederistore filmersådenneordningenernoesomvimåsørgeforåholdeilivet. Pådenmåtenvilviutviklekompetanse, skape arbeidsplasser og drive medgod Norges reklame.

Deterogså viktigatvifåøktordningenslikatflere produksjonsselskaper vilsøke, ogpådenmåtensørgeforatflerefåropp Norgesometattraktivlandåspilleinn filmi. Det er jo ganske enkelmatematikksomgjøratallekansehvor lukrativt det er for Norge.https://www.tnp.no/norsk/utenlandsk-filminnspilling-i-norge/ Utenlandsk filminnspilling i Norge | Scandinavian page

Back to top button